WhatsApp Image 2020-07-01 at 9.27.54 PM.
WhatsApp%20Image%202020-01-03%20at%2016.
WhatsApp Image 2020-07-01 at 3.59.00 PM.
WhatsApp Image 2020-07-01 at 3.59.02 PM.
螢幕快照 2020-06-09 上午11.08.23
螢幕快照 2020-06-09 上午11.09.38
WhatsApp Image 2019-12-26 at 18.39.17
螢幕快照 2020-06-09 上午11.08.42
螢幕快照 2020-06-09 上午11.09.03
WhatsApp Image 2020-01-03 at 15.14.36
WhatsApp Image 2020-01-03 at 15.14.30
WhatsApp Image 2020-01-03 at 15.14.39
WhatsApp Image 2020-01-03 at 15.14.38
IMG_5168
WhatsApp Image 2019-12-25 at 13.44.21
WhatsApp Image 2019-12-25 at 13.44.39
WhatsApp Image 2020-01-03 at 14.34.22
ㄒ
ㄙ
IMG_5167
1230 (18)
1230 (17)
1230 (1)
1230 (1)
1230 (11)
1230 (12)
1230 (8)
1230 (13)
1230 (28)
1230 (41)
ㄎ
WhatsApp Image 2019-11-27 at 16.52.46

FYS感謝各位朋友從2013年至今的支持!您的願望FYS一一幫您實現,

您們給我們的指教是我們進步的原動力!